รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565    จำนวน 43 เหรียญทอง  
 
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
อุบลราชธานี  vs สุโขทัย
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คาราเต้โด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
ประเภทถนน (อินไลน์เรส 180-200 กม.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนศรีสะเกษ- วังหิน
Official
จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ปันจักสีลัต
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
ยะลา  vs ศรีสะเกษ
09:30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
ยะลา  vs นครราชสีมา
10.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
บุรีรัมย์  vs นราธิวาส
10.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65
ตาก  vs กาฬสินธุ์
11.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
นครราชสีมา  vs ฉะเชิงเทรา
11.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
12.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
12.15
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
สุโขทัย  vs ยะลา
13.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
13.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
สงขลา  vs ปทุมธานี
14.00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
14.15
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
กาฬสินธุ์  vs ชุมพร
14.40
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
สงขลา  vs ตรัง
14.45
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
ยโสธร  vs พัทลุง
15.30
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72
บุรีรัมย์  vs นครสวรรค์
15.40
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปันจักสีลัต ชิง 15 เหรียญทอง 
 
     
 
ปีนหน้าผา
bouldering หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
bouldering ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงเรียนกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปีนหน้าผา ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30
14.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
14.07
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32
14.12
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
15.41
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
15.46
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักไม่เกิน 62 ก.ก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
15.47
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
15.51
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
16.00
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72
16.06
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ยูยิตสู ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ลอนโบวลส์
ทีมสี่ หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 221
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมสี่ ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 220
14:00
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ลอนโบวลส์ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 50 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 200 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ว่ายน้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer