รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565    จำนวน 31 เหรียญทอง  
 
คาราเต้โด
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs ภูเก็ต
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs ระยอง
10:30
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
กาญจนบุรี  vs ภูเก็ต
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คาราเต้โด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
BMX - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
บิลเลียด
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
สมุทรสาคร  vs นครพนม
12:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
บิลเลียด ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
พระนครศรีอยุธยา  vs นนทบุรี
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แบดมินตัน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติก ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34
13.24
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก.แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
13.30
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
13.33
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24
13.40
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
13.45
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
13:50
หอประชุม โรงเรียนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
Official
ยูยิตสู ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 100 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ผสม รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
ทีมชาย สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
09.00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมหญิง สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
09.00
หอประชุมโรงเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
หมากล้อม ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer