รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565    จำนวน 34 เหรียญทอง  
 
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน PF1M แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PF1M แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PF1M แบบเดินทาง (Navigation) รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PF1M รวมคะแนนสูงสุด รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation) รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวมบุคคลสูงสุด รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน ประเภททีม PF1 รวมคะแนนที่ดีที่สุด 3 คน รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มบิน ประเภททีม PL1 สามล้อร่มบิน คะแนนรวม 2 คน รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
กีฬาทางอากาศ ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs สุโขทัย
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
อุทัยธานี  vs ระยอง
10:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
ขอนแก่น  vs กระบี่
13:00
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คาราเต้โด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวโลโดรม สนามกีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
10:00
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย (กติกาไทย) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
10:40
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ตะกร้อลอดห่วง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืนรณยุทธ
(IPSC Shotgun) Open Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Standard Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Standard Division บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Modified Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Modified Division บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(IPSC Shotgun) Standard Manual Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ยิงปืนรณยุทธ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กบ 50 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
กรรเชียง 200 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ผสม รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
ว่ายน้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ
บึงกาฬ  vs สระบุรี
17:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 5,000 m. (Elimination) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Slalom Slide รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
Skateboard - Game of S.K.A.T.E รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer