รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 มีนาคม 2565    จำนวน 105 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
วิ่ง 10,000 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ขว้างจักร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ขว้างจักร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:05
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดค้ำ - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดไกล - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 400 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
19.00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กรีฑา ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน แบบความเร็วและระยะทาง Speed&Distance บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน แบบความเร็วและระยะทาง Speed&Distance บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบความเร็วระยะทาง Speed&Distance รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน ทีม(ชาย,หญิง) รวมคะแนน 3 คน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(Accuracy) รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
ร่มร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
กีฬาทางอากาศ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
นครปฐม  vs สงขลา
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เทควันโด ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ -พุมเซ่ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
08:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
บาสเกตบอล
ทีมหญิง 3X3 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 113
อุดรธานี  vs อ่างทอง
18:40
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
ทีมชาย 3X3 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 114
สมุทรปราการ  vs ปัตตานี
19:00
โดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
Official
บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
18:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
Shooting บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs ภูเก็ต
18:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิค บุคคลหญิง open รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
เพาะกายหญิงทั่วไป รุ่น Open รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
ฟิตเนส บุคคลหญิง รุ่น Open รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
เพาะกาย ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟันดาบ
ดาบ Epee (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ฟันดาบ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืนรณยุทธ
(Pro Class) Open Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Standard Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Production Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Revolver Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Classic Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Pro Class) Production Optic Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Open Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Standard Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Production Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Revolver Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Classic Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
(Amature Class) Production Optic Division บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Open Division บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Standard Division บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Production Division บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Revolver Division บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Classic Division ทีม 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Open Division ทีม 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Production Division ทีม 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Production Optic Division ทีม 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Revolver Division ทีม 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
Standard Division ทีม 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ยิงปืนรณยุทธ ชิง 22 เหรียญทอง 
 
     
 
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
เพชรบุรี  vs ปทุมธานี
16:30
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
16:50
สนามฟุตบอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Official
รักบี้ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13.30
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13.37
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13.44
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13.51
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13.58
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
14.05
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14.12
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14.19
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14.26
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14.33
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14.40
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14.47
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14.54
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
15.01
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือพาย ชิง 14 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอล
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73
ชลบุรี  vs นครราชสีมา
12:00
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
13:30
อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
วอลเลย์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
ร้อยเอ็ด  vs เลย
16:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า
Official
วอลเลย์บอลชายหาด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:10
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Racing Speed ความเร็ว บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Racing Speed ความเร็ว บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
วูซูยุทธลีลา ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Skateboard - Park รอบชิงชนะเลิศ
10.30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 200 m. (Sprint) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Inline Speed Skate 3,000 m. (Team relay) MIX รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ถนนข้างสนามกีฬาศรีสะเกษ
Official
Skateboard - Mini Ramp รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
BMX Flatland รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Slalom Battle M รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Inline Skate Stunt Park รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
BMX Park รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Team รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Big Air รอบชิงชนะเลิศ
18:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
BMX Park - Big Air รอบชิงชนะเลิศ
19:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 14 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer