รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 มีนาคม 2565    จำนวน 75 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
เดิน 20 กิโลเมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เดิน 20 กิโลเมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ขว้างค้อน - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดสูง - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดไกล - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:50
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
พุ่งแหลน - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:15
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:50
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
สัตตกรีฑา - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 800 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งผลัดผสม 4 x 100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กรีฑา ชิง 16 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
09.30
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
10.00
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
Official
ซอฟท์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
13:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
นนทบุรี  vs มหาสารคาม
13:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
13:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เทควันโด ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
19:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
19:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - อิสระเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เนตบอล
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
09:00
โดม โรงเรียนมารีวิทยา
Official
เนตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
08:30
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บริดจ์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 104
นนทบุรี  vs นครราชสีมา
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 105
นครราชสีมา  vs นนทบุรี
10:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 106
ราชบุรี  vs ปทุมธานี
11:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 107
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
11:30
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 108
นนทบุรี  vs ตรัง
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Official
แบดมินตัน ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
เพาะกาย
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
Official
เพาะกาย ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟันดาบ
ดาบ Foil (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ฟันดาบ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 45 กก. - บุคคลหญิง ไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 55 กก. - บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 49 กก. - บุคคลหญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 61 กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 61กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 61 กก. - บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก. รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวอัดลมคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:30
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
วูซูยุทธลีลา ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภทเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
สระบุรี  vs บึงกาฬ 2
13:00
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
Inline Stunt - Skate Cross รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
BMX Flatland - Battle รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Mini Ramp รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 1) รอบชิงชนะเลิศ
18:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 2) รอบชิงชนะเลิศ
19:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
Inline Stunt - Best Technical (Station 3) รอบชิงชนะเลิศ
19:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีสะเกษ
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer