รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565    จำนวน 69 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
วิ่ง 5,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ทุ่มน้ำหนัก - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ขว้างค้อน - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เขย่งก้าวกระโดด - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กระโดดค้ำ - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
พุ่งแหลน - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
กรีฑา ชิง 11 เหรียญทอง 
 
     
 
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
Official
กีฬาทางอากาศ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
10.20
สนามเทนนิส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ซอฟท์เทนนิส ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
มหาสารคาม  vs ปทุมธานี
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
บุรีรัมย์  vs อุทัยธานี
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
13:00
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
13:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - อิสระเดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
11:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
09:00
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ยโสธร  vs สุโขทัย
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs ระนอง
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
เปตอง ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟันดาบ
ดาบ Sabre (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30
ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ฟันดาบ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 67 กก. - บุคคลชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - บุคคลหญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - บุคคลหญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 55 กก. - บุคคลหญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 73 กก. - บุคคลชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 59 กก. - บุคคลหญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 59 กก. - บุคคลหญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 59 กก. - บุคคลหญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. รอบชิงชนะเลิศ
17:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ยิงปืน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Official
ยิมนาสติก ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
Official
เรือพาย ชิง 14 เหรียญทอง 
 
     
 
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:20
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:40
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:30
หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภทภาคพื้นหญิง Traditional รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
Official
วูซูยุทธลีลา ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ
จันทบุรี  vs กระบี่
16:30
หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer