รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565    จำนวน 24 เหรียญทอง  
 
คริกเก็ต
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 33
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34
10:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ
Official
คริกเก็ต ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
16:45
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
17:10
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟันดาบ
ดาบ Sabre (ทีมชาย) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
15:00
หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Official
ฟันดาบ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs ขอนแก่น
15:00
สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
ขอนแก่น  vs ชลบุรี
15:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2
Official
ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
สแนทซ์ - รุ่น 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทซ์ - รุ่นเกิน 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป สาย A รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่นเกิน 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป สาย A รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่นเกิน 87 กก. - บุคคลหญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป สาย A รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
สแนทช์ - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป สาย A รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป สาย A รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
น้ำหนักรวม - รุ่นเกิน 109 กก. - บุคคลชาย เกิน 109 กก. ขึ้นไป สาย A รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอล
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
Official
วู้ดบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer