รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร สายไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท.None
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15:30 น.
สนาม ลานฮอล์ โซน C ห้าง Big C ศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
6
111
ณัฐพงษ์  จันตา
ชลบุรี
ชลบุรี
-
Q
2
107
ปัทวี  เที่ยวแสวง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
-
Q
4
109
ศรายุทธ  พระแก้ว
นครสวรรค์
นครสวรรค์
-
Q
7
113
ว่าที่ ร.ต.วันเผด็จ  รวดเร็ว
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
-
8
115
ภาณุพงศ์  ดงตะใน
มหาสารคาม
มหาสารคาม
-
1
87
พรชัย  ธรรมสังวาลย์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
-
Q
3
108
ชาญฤทธิ์  ฉากเขียน
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
-
Q
5
110
ศักดิ์สิทธิ์  อินทร์ทอง
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
-
 
     
 
Remark :