รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง สาย สาย IX รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
18 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น.
สนาม
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
1
-
-
-
 
Remark :
ธัญชนก  เพชรประดับ
นครนายก  
วาสนา  ประชุมสาร
นครนายก  
ศวิตา  กากแก้ว
นครนายก  
ลัดดา  บุญแฟง
นครนายก  
จันทิมา  ป้อมแก้ว
นครนายก  
ปรายฟ้า  คำแหง
นครนายก  
ศิริประภา  ดีษา
นครนายก  
นวลวรรณ  ยงยอด
นครนายก  
สุวพิชญ์  เม่นทอง
นครนายก  
กฤษติญาพร  เจริญ
นครนายก  
วนัชพร  คำมูล
นครนายก  
วรรณิษา  ภู่มาลี
นครนายก  
8
สระบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
4
4
-
-
 
Remark :
ปณิตา  สุวรรณพหู
สระบุรี  
แก้วตา  ศรีศักดิ์ดา
สระบุรี  
จิรวนา  นาสารี
สระบุรี  
จงจิตต์  บุญมี
สระบุรี  
ปริญญา  สุขน้อย
สระบุรี  
ภัทรวดี  ศรีสด
สระบุรี  
อริศรา  ทองเอม
สระบุรี  
ภัทรวิจิตรา  สงวนสิน
สระบุรี  
กฤตติยา  โลสันเทียะ
สระบุรี  
วิลาวัณย์  ดวงเว้า
สระบุรี  
รวีวรรณ  มุ่งช้อนกลาง
สระบุรี  
ประภัสสร  คำแสง
สระบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE