รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

รายการ เจ็ตสกี - Ski 1500 standard บุคคลชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
7 มีนาคม 2565 เวลา 11:41 น.
สนาม
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
MOTO1
MOTO2
MOTO3
MOTO4
TOTAL
หมายเหตุ
(Remark)
22
อานนท์  หงษ์กลาง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
-
1
1
-
2
22
จุลจักร  งามดี
นครปฐม
นครปฐม
1
-
-
-
1
 
     
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye -