รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ลอนโบวลส์ - บุคคล หญิง สาย สาย A รอบ ครั้งที่5 ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
6 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.
สนาม
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
นครสวรรค์
0
 
 
 
Remark :
จารีญา  ยามให้
นครสวรรค์
 
 
1
สตูล
 
 
 
Remark :
ขนิษฐา  หลังยาหน่าย
สตูล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม