รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ลอนโบวลส์ - คู่ผสม สาย สาย D รอบ ครั้งที่2 ฮีท คู่ที่ 84
วันที่
7 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
กรุงเทพมหานคร
0
 
 
 
Remark :
วิรุณห์ศักดิ์  เกตุสัตบรรณ
กรุงเทพมหานคร
เกศณี  วงศาโสภา
กรุงเทพมหานคร
 
 
1
เชียงใหม่
 
 
 
Remark :
อำนวย  ชัยหม่องแก้ว
เชียงใหม่
ศรุต  พรมสะอาด
เชียงใหม่
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม