รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
รายการ ยิงปืนรณยุทธ - (IPSC Shotgun) Open Division บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
16 มีนาคม 2565 เวลา 08:00 น.
สนาม
สนามยิงปืนยิงปืนรณยุทธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
93
คเชน  เจียกขจร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
714.8246
Gold
1
62
รัตนสินทร์  วรรณนิยม
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
708.4643
Silver
2
6
อดิศักดิ์  ธนาพรพานิชย์กุล
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
707.1891
Bronze
3
12
หัสณัฐ  วิจิตรปฏิมา
ชลบุรี
ชลบุรี
689.9405
4
83
ภูรินทร์  ทิพย์เกิด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
677.4072
5
28
สมควร  วงษ์เพชร
ระยอง
ระยอง
598.4051
6
32
สาธิต  ชินทะวัน
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
564.6987
7
45
สุนันท์  วัฒนบูรณ์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
560.8414
8
33
วีระยศ  จารุเกียรติพงศา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
548.1996
9
2
วัฒนา  เกษโกมล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
506.9449
10
5
กบินทร์  สุศิวะ
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
480.4997
11
68
429.4737
12
46
สมพล  เก้าเอี้ยน
ตรัง
ตรัง
389.4095
13
59
ทวีศักดิ์  สิงห์สมบุญ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
381.0816
14
84
ว.กัณนาเวช  เผือกภูมิ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
362.3875
15
27
จตุพนธ์  มากมูล
ระยอง
ระยอง
276.6138
16
69
0
DNS
17
4
ภราดร  งามวงศ์วาน
ชลบุรี
ชลบุรี
697.2701
18
90
พิรุณ  ลีละสุนทเลิศ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
613.4995
19
61
พรฉัตร  ศุภสินชัย
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
579.1535
20
7
ชุติพนธ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
559.8029
21
58
อธิป  สมเชื้อเวียง
นครปฐม
นครปฐม
538.3128
22
37
สมศักดิ์  อังศกุลชัย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
352.4173
23
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNS - ไม่ได้ทำการแข่งขัน