รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ Page System ฮีท M19
วันที่
18 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สนาม
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
2
   
 
 
 
Remark :
88
สุทธิเกียรติ  บุญนำ
กรุงเทพมหานคร  
10
วชิรวิชญ์  คำภักดี
กรุงเทพมหานคร  
23
พฤกษ์  พฤษปัญจะ
กรุงเทพมหานคร  
9
นิกร  สนธิ์จันทร์
กรุงเทพมหานคร  
2
ญาณพัฒน์  อาภรณ์ศิริ
กรุงเทพมหานคร  
22
กมลพันธ์  กาญจนวิสุทธิ์
กรุงเทพมหานคร  
16
ณวัฒน์  จิรฉัตรางกูร
กรุงเทพมหานคร  
21
พุทธบุตร  เพ็ชรสันทัด
กรุงเทพมหานคร  
11
ธิบดินทร์  อาจารยางกูร
กรุงเทพมหานคร  
6
พงศกร  ด้วงแดง
กรุงเทพมหานคร  
69
ฐาปกรณ์  ศิรินภาพันธ์
กรุงเทพมหานคร  
5
เสกข์  สิทธิแก้ว
กรุงเทพมหานคร  
17
วิรัตน์  สนธิ์จันทร์
กรุงเทพมหานคร  
43
ปิยะ  ทองดารา
กรุงเทพมหานคร  
65
อาทิตย์  อำนาจสิงห์
กรุงเทพมหานคร  
   
9
เชียงใหม่
   
 
 
 
Remark :
4
สืบศักดิ์  สมสวย
เชียงใหม่  
9
อากรณ์  ผลอินทร์
เชียงใหม่  
27
ยศพัทธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
2
คงพันธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
21
ภาณุพงศ์  พยัคฆา
เชียงใหม่  
22
นฤเบศ  ใจนาบุญ
เชียงใหม่  
11
รัชชานนท์  หย่างสุวรรณ
เชียงใหม่  
12
เกียรติศักดิ์  ชูทองรัตน์
เชียงใหม่  
19
ณัฐดนัย  ปิงธิ
เชียงใหม่  
6
อรรถสิธร  ชัยชมภู
เชียงใหม่  
14
ณัฐพนธ์  แจ้งสวะ
เชียงใหม่  
38
อิสระพงศ์  พงศธรบริรักษ์
เชียงใหม่  
18
ธนิกุล  บุญมหาธนากร
เชียงใหม่  
29
ขจรศักดิ์  จีนขจร
เชียงใหม่  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม