รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
15 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สนาม
วิทยาสนามลัยเทคนิคกันทรารมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ขอนแก่น
0
   
 
 
 
Remark :
1
กมลชนก  กิจกสิวัฒน์
ขอนแก่น  
68
ปิยะวรรณ  ชูถึง
ขอนแก่น  
5
พัทธ์ธีรา  แสงพล
ขอนแก่น  
9
อรณิชา  คำชมภู
ขอนแก่น  
11
นารีรัตน์  คงเดชอุดมกุล
ขอนแก่น  
19
พลอยลดา  สุขสวาง
ขอนแก่น  
27
กชพร  สวนเส
ขอนแก่น  
53
จิรัชญา  แสงดี
ขอนแก่น  
94
สุพัตรา  ไทยน้อย
ขอนแก่น  
41
นริศรา  สุขสวาง
ขอนแก่น  
12
ต้นน้ำ  ไทยน้อย
ขอนแก่น  
56
ภิรญา  วรเวชปรีชา
ขอนแก่น  
14
กนกกาญจน์  วิชาเงิน
ขอนแก่น  
2
ลภัสรดา  ไชยภัทรนันท์
ขอนแก่น  
7
พิณลดา  รัตนะ
ขอนแก่น  
   
7
ระยอง
   
 
 
 
Remark :
35
อัศวินี  อ่อนละออ
ระยอง  
19
ภัทริยา  สร้อยรัก
ระยอง  
38
พิชญ์สินี  ว่องกิตติพงษ์
ระยอง  
28
ปุณยนุช  สุขสำราญ
ระยอง  
67
ณริศรา  นรสิงห์
ระยอง  
69
ฐิติพร  เลิศเจริญวรกุล
ระยอง  
7
อัญชีรา  ศิริมหา
ระยอง  
16
จุฑาภัทร  ศรีเจริญประมง
ระยอง  
17
เขมิกา  ป้องคำ
ระยอง  
9
เณศรา  อุตม์ทอง
ระยอง  
42
อรวรรณ  เจริญประโยชน์
ระยอง  
32
ภัทรสุดา  สุทธิฮึก
ระยอง  
31
ทิพรดา  แผลงภักดี
ระยอง  
96
ธนพร  ทิพย์ดี
ระยอง  
29
สิรภัทร  กาษรสุวรรณ
ระยอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม