รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
7 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น.
สนาม
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
พัชราวดี  กุญชร
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
อินธิรา  รองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ศิราพร  แกมทอง
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ญาณิศา  โสละหาญ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เจษฎาพร  คำมนะ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
130
1
1
0
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -