รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 35
วันที่
15 มีนาคม 2565 เวลา 11:20 น.
สนาม
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
10
จักรพันธ์  จรศรชัย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
6
รัฐพงษ์  แสงสวัสดิ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
7
กัมพล  ป้อมประสิทธิ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
9
ฉัตรชัย  ประสิทธิ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
8
วโรธร  จอนสร้อย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
5
รณชัย  รอดยิ้ม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
1
ธงชัย  ไชยมโน
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
กมล  ประเสริฐ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3
วัฒนา  ใจเย็น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
นพดล  คงแถวทอง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
1800
1
2
5
สืบสกุล  ส่วยนุ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
6
นนธวัฒ  ธีระวัฒนา
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
7
ศุภนัฐ  คำมั่น
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
9
ประภัตร  กรรณิการ์
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1
นันทิพัฒน์  คีรีรัตนชัย
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
4
สมพล  รักชาติ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
10
วิสุทธิ์  อุปพันธ์พงศ์กุล
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2
ปรีชา  เกียรตินิภัทร์
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3
ณัฐวรรณ  นันท์พิริยะกุล
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1290
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -