สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น.
สนาม
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
8
ภัทริน  หล่อตระกูลงาม
นครนายก
นครนายก
เสาวลักษณ์  คงแก้ว
นครนายก
นครนายก
235.7
Gold
1
1
ทรรศน์มน  ทรรทรานนท์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พิมพ์ประไพ  พิศาลบุตร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
205.7
Silver
2
9
ชญานิษฐ์  หนูรูปงาม
กระบี่
กระบี่
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
กระบี่
กระบี่
204.6
Bronze
3
10
กนกพร  เจนบรรจง
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ธฤตชลธร  ชดช้อย
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
193.9
4
12
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฎ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กัญญ์วรา  เฟื่องฟู
ภูเก็ต
ภูเก็ต
186.4
5
3
วรนิษฐา  พงษ์ภา
สุโขทัย
สุโขทัย
นิภาภัทร  ปาลพันธุ์
สุโขทัย
สุโขทัย
186.4
6
4
กัญญาพัชร  ศรีวรรณ
สุโขทัย
สุโขทัย
บัณฑิตา  หมูขำ
สุโขทัย
สุโขทัย
178.9
7
5
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
177.9
8
7
ปวีณา  บัวเขียว
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
กวิสรา  พลหาญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
175.7
9
15
สุชาดา  ปิ่นสุก
สระแก้ว
สระแก้ว
ดาหวัน  สีหามาตร
สระแก้ว
สระแก้ว
175.7
10
16
ณัฐรวี  บุญพร
ราชบุรี
ราชบุรี
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
ราชบุรี
ราชบุรี
166.1
11
13
แอน  มาลากุล ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
ราชบุรี
ราชบุรี
165
12
6
ศมนวรรณ  ลำเจียก
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
อุไรวรรณ  กนกวัฒนาวรรณ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
165
13
14
รุจิรา  ศรีสุขา
อุดรธานี
อุดรธานี
นลพรรณ  นามอาษา
อุดรธานี
อุดรธานี
151.1
14
11
อมราพร  สืบวิเศษ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ณฐพร  เพ็ชร์มุข
ภูเก็ต
ภูเก็ต
131.8
15
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
ศรีสะเกษเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
Sponcer