สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ฮอกกี้ 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก   คู่ที่ 11
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น.
สนาม
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
   
นครนายก
1
 
 
Remark :
ธัญชนก  เพชรประดับ
วาสนา  ประชุมสาร
ศวิตา  กากแก้ว
ลัดดา  บุญแฟง
จันทิมา  ป้อมแก้ว
ปรายฟ้า  คำแหง
ศิริประภา  ดีษา
นวลวรรณ  ยงยอด
สุวพิชญ์  เม่นทอง
กฤษติญาพร  เจริญ
วนัชพร  คำมูล
วรรณิษา  ภู่มาลี
8
สระบุรี
 
 
Remark :
ปณิตา  สุวรรณพหู
แก้วตา  ศรีศักดิ์ดา
จิรวนา  นาสารี
จงจิตต์  บุญมี
ปริญญา  สุขน้อย
ภัทรวดี  ศรีสด
อริศรา  ทองเอม
ภัทรวิจิตรา  สงวนสิน
กฤตติยา  โลสันเทียะ
วิลาวัณย์  ดวงเว้า
รวีวรรณ  มุ่งช้อนกลาง
ประภัสสร  คำแสง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
 
     
     
     
Sponcer