สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยิงปืน 
ปืนยาวท่านอน - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
   
No.
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
17
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
102.8
104.1
103.4
103.7
102.7
104.3
621
0X
Gold
35
เชียงใหม่
เชียงใหม่
105.4
102.2
104.9
104.1
98.4
100.5
615.5
0X
Silver
41
เชียงใหม่
เชียงใหม่
103
101.6
101.9
102.2
101.3
101.2
611.2
0X
Bronze
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
103.9
104.1
100.9
101.1
100.7
100.4
611.1
0X
15
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
102.2
100.8
101.4
102.4
100.6
101.2
608.6
0X
16
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
102.2
102.2
103.3
99.7
99.3
101.2
607.9
0X
33
ตรัง
ตรัง
98.8
100.4
100.4
103.1
99.5
103.8
606
0X
38
ลำพูน
ลำพูน
101.4
99
100
100
102.5
102.3
605.2
0X
13
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
101.7
102.3
98.7
99.7
100.9
101.2
604.5
0X
7
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
101.5
101
99.6
100
100.5
101.8
604.4
0X
43
เชียงใหม่
เชียงใหม่
100.6
100.2
103.5
100.8
100.1
98.7
603.9
0X
23
ขอนแก่น
ขอนแก่น
99.1
103.8
100
99.6
100.7
100.3
603.5
0X
14
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
102.3
97.8
102.2
100.5
100
100.4
603.2
0X
12
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
99.1
99.5
101.2
101.1
101.5
99.8
602.2
0X
42
เชียงใหม่
เชียงใหม่
97.1
98.3
99.8
103
102.9
100.6
601.7
0X
28
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
102.8
98.4
100.3
98.7
100.4
101.1
601.7
0X
39
ลำพูน
ลำพูน
100.3
99.1
99.6
100.1
11.6
100.3
601
0X
8
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
96.2
102.6
100.9
99.6
99.4
102.2
600.9
0X
3
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
98.4
100
97.9
102.5
99.9
101.4
600.1
0X
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
98.3
98.1
100.3
101.8
98.5
100.9
597.9
0X
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
99.6
98.3
99.1
99.6
100
100.3
596.9
0X
30
ตรัง
ตรัง
96.9
97.3
99.1
100.7
98.7
102.2
594.9
0X
40
ลำพูน
ลำพูน
99.9
96.8
96.4
98
101.3
101.2
593.6
0X
18
ขอนแก่น
ขอนแก่น
98.8
97.3
102.5
100.2
96.9
97
592.7
0X
37
ลำพูน
ลำพูน
101.2
99.6
100.2
98.5
99.9
92
591.4
0X
6
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
98.5
97
98.9
101.1
97.1
97.7
590.3
0X
20
นครราชสีมา
นครราชสีมา
98.1
98.6
96.9
96.3
98.4
100.3
588.6
0X
36
เชียงใหม่
เชียงใหม่
98.9
99.8
92.7
92.2
97.9
98.7
580.2
0X
27
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
97.8
96.9
96.6
94.3
96.3
97.1
579
0X
19
ขอนแก่น
ขอนแก่น
94.8
90.5
964
98
97.7
99.3
576.7
0X
24
ขอนแก่น
ขอนแก่น
98.3
101
91.6
95.4
9..5
94.6
574.4
0X
9
ลพบุรี
ลพบุรี
94.3
91.9
99
95.8
97.3
95.9
574.2
0X
22
สกลนคร
สกลนคร
94.3
94.7
94
96.9
97.8
95.8
573.5
0X
5
ระยอง
ระยอง
87.9
96.8
93.6
98.5
97
97.8
571.6
0X
26
ตรัง
ตรัง
93.7
94.2
86.4
86.5
100.2
99.8
560.8
0X
21
มหาสารคาม
มหาสารคาม
98.2
89.8
88.6
90.5
89.9
84.6
541.6
0X
34
ตรัง
ตรัง
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
32
ตรัง
ตรัง
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
31
ตรัง
ตรัง
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
29
ตรัง
ตรัง
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
25
ขอนแก่น
ขอนแก่น
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
11
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
10
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNS - Did not Start
DSQ -
DNF - Did Not Finish
SO -
ตามระเบียบ 1 สังกัดสามารถรับเหรียญรางวัล สูงสุดได้ 2 เหรียญ - ตามระเบียบ 1 สังกัดสามารถรับเหรียญรางวัล สูงสุดได้ 2 เหรียญ
 
     
     
     
Sponcer