สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมหญิง (กติกาสากล) 
รอบแรก   คู่ที่ 2
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10:40 น.
สนาม
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
1
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
730
1
2
2
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
5
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
4
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
3
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
6
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
1
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
480
2
 
     
   
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -
 
     
     
     
ศรีสะเกษเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
Sponcer