สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย (กติกาไทย) 
รอบแรก   คู่ที่ 3
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 11:20 น.
สนาม
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
1
1
ตาก
ตาก
6
ตาก
ตาก
4
ตาก
ตาก
8
ตาก
ตาก
2
ตาก
ตาก
5
ตาก
ตาก
9
ตาก
ตาก
3
ตาก
ตาก
920
1
2
7
ภูเก็ต
ภูเก็ต
4
ภูเก็ต
ภูเก็ต
5
ภูเก็ต
ภูเก็ต
2
ภูเก็ต
ภูเก็ต
1
ภูเก็ต
ภูเก็ต
8
ภูเก็ต
ภูเก็ต
6
ภูเก็ต
ภูเก็ต
910
2
 
     
   
     
     
     
ศรีสะเกษเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
Sponcer