สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย (กติกาไทย) 
รอบแรก   คู่ที่ 4
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 12:10 น.
สนาม
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
2
6
นครราชสีมา
นครราชสีมา
7
นครราชสีมา
นครราชสีมา
9
นครราชสีมา
นครราชสีมา
8
นครราชสีมา
นครราชสีมา
5
นครราชสีมา
นครราชสีมา
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
นครราชสีมา
นครราชสีมา
1660
1
1
7
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
9
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1590
2
 
     
   
     
     
     
ศรีสะเกษเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
Sponcer