สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย (กติกาไทย) 
รอบรองชนะเลิศ   คู่ที่ 36
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น.
สนาม
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
1
7
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
9
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1750
1
2
1
ชลบุรี
ชลบุรี
5
ชลบุรี
ชลบุรี
2
ชลบุรี
ชลบุรี
4
ชลบุรี
ชลบุรี
3
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
6
ชลบุรี
ชลบุรี
1600
2
 
     
   
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -
 
     
     
     
ศรีสะเกษเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
Sponcer