ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ลออรัตน์    
นามสกุล
ทองปอน
เพศ
หญิง
สังกัด
สมุทรปราการ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
19/03/2565
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง
23/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  2  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer