ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
จิตตานันท์    
นามสกุล
คำเลิศ
เพศ
หญิง
สังกัด
อำนาจเจริญ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง
เหรียญรางวัล
เหรียญรวม
เหรียญทอง    เหรียญ
เหรียญเงิน    เหรียญ
เหรียญทองแดง    เหรียญ
 
     
Sponcer