ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วทัญญู    
นามสกุล
พรมพิงค์
เพศ
ชาย
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 โรลเลอร์สกี
   บุคคล ชาย ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัด Sprint ชาย 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล ชาย ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 โรลเลอร์สกี
   บุคคล ชาย ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร
08/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร
07/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล ชาย ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร
10/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัด Sprint ชาย 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร
07/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  3  เหรียญ
เหรียญทองแดง  1  เหรียญ
 
     
Sponcer