ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สหรัฐ    
นามสกุล
กัญญาทิพย์
เพศ
ชาย
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัด Sprint ชาย 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัดชาย 3 คน 3x4KM ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัด Sprint ชาย 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร
07/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล Sprint ชาย ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร
07/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  2  เหรียญ
 
     
Sponcer