ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นวพร    
นามสกุล
พรหมวงค์
เพศ
หญิง
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัดหญิง 3 คน 3x3KM ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัดหญิง 3 คน 3x3KM ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร
09/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร
08/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  1  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  1  เหรียญ
 
     
Sponcer