ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ณัฐอัชฌา    
นามสกุล
ฉัตรฐิติเมธี
เพศ
หญิง
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัด Sprint หญิง 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัดหญิง 3 คน 3x3KM ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัดหญิง 3 คน 3x3KM ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร
09/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร
08/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  ทีมผลัด Sprint หญิง 2 คน 2x500m ระยะทางรวม 1,000 เมตร
07/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล Sprint หญิง ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร
07/03/2565
 โรลเลอร์สกี
  บุคคล หญิง ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร
10/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  2  เหรียญ
เหรียญเงิน  1  เหรียญ
เหรียญทองแดง  2  เหรียญ
 
     
Sponcer