ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุดารัตน์    
นามสกุล
ธงชัย
เพศ
หญิง
สังกัด
นครสวรรค์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง
 เรือพาย
  เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
 เรือพาย
  เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 เรือพาย
  เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง
21/03/2565
 เรือพาย
  เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
19/03/2565
 เรือพาย
  เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง
21/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  3  เหรียญ
 
     
Sponcer