ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พรชัย    
นามสกุล
ธรรมสังวาลย์
เพศ
ชาย
สังกัด
สมุทรสาคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เพาะกาย
  ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
 เพาะกาย
  มาสเตอร์ บุคคลชาย อายุเกิน 51 ปี
 เพาะกาย
  สปอร์ตฟิสิก บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 เพาะกาย
  ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
19/03/2565
เหรียญรวม
เหรียญทอง  1  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer